Regulamin


Regulamin serwisu ISC na numerze Premium 22 244 40 22 dla abonentów Plus i T-Mobile.

Nastepujace Ogólne Warunki mają zastosowanie do produktów i usług dostarczanych za pomocą krótkich wiadomości tekstowych (zwanych dalej „SMS”), GPRS oraz 3G przez „Dostawcę” (zwanego dalej „Dostawca”). Dostawcy wolno co jakiś czas dokonywać zmian w niniejszych Ogólnych Warunkach bez wcześniejszego zawiadomienia. Oprócz Ogólnych Warunków, jakiekolwiek mające zastosowanie i opublikowane zasady, warunki promocyjne, wytyczne i postanowienia dotyczace usług mają również zastosowanie w odniesieniu do Państwa i Dostawcy, przy korzystaniu z Usług Dostawcy (określonych w niniejszym dokumencie). Wszystkie te wytyczne, zasady, warunki promocyjne i postanowienia bądą traktowane jako nieodłączna część niniejszych Ogólnych Warunków. Poprzez korzystanie z Usług Dostawcy, wyrażacie Państwo zgodę na to, iż będą Państwa obowiązywały niniejsze Ogólne Warunki oraz wytyczne, zasady i warunki promocyjne.

Zasady korzystania z serwisu:

 1. Nazwa serwisu to "ISC" z numerem dostepowym 22 244 40 22.
 2. Koszt otrzymania jednej wiadomosci Premium z numeru 22 244 40 22 SMS/MMS MT to: 9.99 PLN (XX,XX PLN z VAT).
 3. Użytkownik płaci tylko za SMS/MMS doręczone w ramach aktywowanego Serwisu.
 4. Wiadomości w ramach Usługi wysyłane są do użytkownika raz w tygodniu.
 5. Użytkownik przystepujac do Usługi wyraża zgodę na otrzymywanie Premium SMS/MMS MT w porach i częstotliwościach wynikajacych z rodzaju zamawianego Serwisu.
 6. Użytkownik, który dokona aktywacji Serwisu, jest jego uczestnikiem do momentu dezaktywowania danego Serwisu.
 7. W celu dezaktywowania Serwisu, należy wyslać SMS o tresci BELFER, na numer 80711 (abonenci Plus); BELFER do 80713 (abonenci T-mobile).
 8. Warunkiem skorzystania z Usługi jest posiadanie włączonego telefonu w czasie przewidzianym dla wysłania Premium SMS MT oraz w przypadku osób korzystajacych z kart typu pre-paid, posiadanie odpowiedniej ilości środków na koncie.
 9. Opłaty za korzystanie z Serwisu pobierane sa przez Operatora Sieci GSM (dla abonentów Plus i T-Mobile).
 10. Wiadomość aktywująca i dezaktywująca Serwis może być wysłana wyłacznie z numeru telefonu GSM użytkownika zamawiajacego lub dezaktywujacego dany Serwis.
 11. Koszt otrzymywanych wiadomości nie obejmuje kosztów połączenia WAP, które jest naliczane zgodnie z taryfą danego operatora sieci komórkowej. Połączenie WAP jest konieczne dla pobrania otrzymanych w ramach subskrypcji elementów.
 12. Reklamacje dotyczace Serwisu MT należy przesłać na adres poczty email: pl@mobilnybelfer.com. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby skladajacej reklamację, numer telefonu, nazwę serwisu (ISC) oraz przyczynę złożenia reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych.

Wireless Works ma swoją siedzibę pod adresem Koninginneweg 11 1217 KP Hilversum, Holandia jest zarejestrowana pod numerem ewidencyjnym NL856855662B01